• ٠٩١٢٩١٧٠٢٩٥
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

درب منهول کامپوزیت

سیستم نوآورانه پوشش منهول متین برای مقابله با چالش های زیرساخت شهری امروزی توسعه یافته است. ساختار هوشمند عناصر ، به توزیع بار ترافیکی به صورت پویا اجازه می دهد تا اطمینان حاصل شود که درب منهول در سطح جاده بدون ساییدگی و خوردگی باقی می ماند. همچنین سطح صاف نصب، ایمنی و راحتی هنگام عبور را تضمین می کند.

مشتریان ما