• 09129170295 - 09173043804
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

لدر کامپوزیت و سینی کابل

طراحی و توسعه هنر متین بزرگترین تولید کننده و سازنده انواع محصولات کامپوزیت در ایران
سینی كابل  پتروشیمی عسلویه
طراحی، تولید، اجرا و نصب سینی کابل توسط شرکت توسعه هنر متین در پتروشیمی عسلویه
بیشتر

مشتریان ما