• 09129170295 - 09173043804
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

استخر آماده (استخر پیش ساخته) فایبرگلاس

استخر های آماده (استخر پیش ساخته) فایبرگلاس متین در سه کلاس ابعادی مختلف با مقاومت بالا -
استخر پیش ساخته فایبرگلاس مدل ۲.۵×۱.۵
این مدل در دوسایز زیر قابل ارائه هست ۴×۲.۵×۱.۵ ۵×۲.۵×۱.۵
بیشتر...
استخر آماده فایبرگلاس مدل ۹×۱.۶ و 7×۱.۶
این مدل در ابعاد زیر قابل رائه است: ۳×۹×۱.۶ ۳×۷×۱.۶
بیشتر...

مشتریان ما