• 09129170295 - 09173043804
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

مخازن فوم آتش نشانی

طراحی و تولید مخازن فوم آتش نشانی
مخزن های فوم آتش نشانی کامپوزیتی
مخازن فوم آتش نشانی کامپوزیتی، یکی از اجزای اساسی سیستم های آتش نشانی هستند که برای ذخیره و حمل فوم آتش نشانی استفاده می شوند.
بیشتر

مشتریان ما