• ٠٩١٢٩١٧٠٢٩٥
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

اجرای پروژه خط لوله کامپوزیتی GRV پساب پتروشیمی زاگرس به پتروشیمی مبین

MATIN بزرگ ترین تولیدکننده و پیماتکار اجرای خطول لوله کامپوزیتی GRP، GRVE،GRV در ایران

مشتریان ما