• ٠٩١٢٩١٧٠٢٩٥
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

منهول و هندهول های کامپوزیت

یکی از مهمترین محصولات این حوزه منهول ها و یا هند هول هایی هستند که در معابر شهری و صنعتی به همراه درب های مخصوص انها مورد استفاده قرار میگیرند.

مشتریان ما