• ٠٩١٢٩١٧٠٢٩٥
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

هندهول کامپوزیتی

هندهول کامپوزیتی محصولی است که در خطوط شبکه و فیبرنوری استفاده می شود که توسط مخابرات و ساختار های مشابه آن برای تولید زیرساخت های شبکه استفاده می شود.

مشتریان ما