• ٠٩١٢٩١٧٠٢٩٥
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

سپتیک تانک جهرم فارس

امروزه محصولات کامپوزیتی در اغلب صنایع کاربرد دارند و نیاز ها و مشکلات مختلف کسب و کارها را برطرف می کنند.

مشتریان ما