• ٠٩١٢٩١٧٠٢٩٥
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

درب منهول یا دریچه آبرو – دریچه کامپوزیت

دریچه منهول کامپوزیتی محبوب ترین محصول کامپوزیتی به شمار می آید.

مشتریان ما