دریچه منهول کامپوزیت متین ( درب منهول / درب هندهول )

پوشش منهول کامپوزیت GRP ضد آب برای جایگاه های سوخت با قابلیت تحمل وزن های سنگین، با ظرفیت 60 تن.

مشتریان ما