• 00982122130991
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

سپتیک تانک فاضلابی فرودگاه شیراز

شرکت توسعه هنر متین با ترکیب منهول کامپوزیتی به عنوان دریچه های بازدید و یک سپتیک تانک ، محصولی را تولید کرده است که مورد توجه بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است.

مشتریان ما