• 00982122130991
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

سپتیک تانک چیست ؟ SEPTIC TANK

سپتیک تانک یا مخزن سپتیک که به آن سپتیک تانک کامپوزیت 2 نیز گفته می شود ، مخزنی است که ذرات درشت در آن ته نشین می شوند.

مشتریان ما