• 00982122130991
  • کارخانه: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-فلکه ششم - بلوار الکترونیک-خیابان ابزاردقیق-شرکت توسعه هنر متین
  • تولید کننده محصولات کامپوزیتی
  • گواهینامه
  • ISO 9001: 2010
  • تقدیر نامه
  • برترین واحد مهندسی در سال 96

گواهینامه های شرکت طراحی مهندس متین

گواهینامه های ثبت اختراع ساخت نانو کامپوزیت های بر پایه رزین و پنیل استرنانو سیلیکا ،طراحی و ساخت منهول های نانو کاپوزیتی grp با استفاده از

مشتریان ما